Semust

Hizmet Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, Semust (bundan böyle "Hizmet Sağlayıcı" olarak anılacaktır) ve sözleşmeyi kabul eden kullanıcı (bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında elektronik ortamda imzalanmıştır.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Hizmet Sağlayıcı'nın, Müşteri'ye Semust platformu üzerinden anahtar kelime araştırması yapma hizmetini (bundan böyle "Hizmet" olarak anılacaktır) sunmasının şart ve koşullarını kapsar.

3. Hizmetin Şartları

3.1 Hizmet Sağlayıcı, Semust platformu üzerinden anahtar kelime araştırması yapma hizmetini sunmayı kabul eder.

3.2 Hizmet, online erişim yoluyla ve sürekli güncellenen veri tabanı kullanılarak sağlanır.

4. Ücret ve Ödeme Koşulları

4.1 Hizmet için ücret ve ödeme koşulları, Müşteri'nin seçtiği abonelik planına göre belirlenir ve Semust platformunda açıkça belirtilir.

4.2 Ödeme, Müşteri tarafından seçilen ödeme yöntemiyle ve abonelik planına uygun olarak yapılır.

5. Süre ve Fesih

5.1 Bu sözleşme, Müşteri'nin abonelik başlatmasını takiben yürürlüğe girer ve abonelik süresi boyunca geçerlidir.

5.2 Her iki taraf, abonelik süresinin sonunda sözleşmeyi yenileme veya feshetme hakkına sahiptir.

6. Gizlilik ve Veri Koruma

6.1 Hizmet Sağlayıcı, Müşteri'nin kişisel verilerini ve Semust üzerinde gerçekleştirdiği işlemleri gizli tutmayı taahhüt eder.

6.2 Müşteri, hizmet kullanımı sırasında elde ettiği verilerin gizliliğinden sorumludur.

7. Sorumluluk Sınırlamaları

7.1 Hizmet Sağlayıcı, hizmetin kesintisiz ve hatasız sunulacağını garanti etmez ve teknik arızalar veya erişim sorunlarından kaynaklanan zararlar için sorumluluk kabul etmez.

7.2 Hizmet Sağlayıcı, hizmetin kullanımından doğan dolaylı zararlar için sorumluluk kabul etmez.

8. Uyuşmazlık Çözümü

8.1 Taraflar arasında ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlık, öncelikle iyi niyetli müzakereler yoluyla çözülmeye çalışılacaktır.

8.2 Anlaşmazlık durumunda, [uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme] hükümleri geçerli olacaktır.

9. Diğer Koşullar

9.1 Bu sözleşme, taraflar arasındaki tüm anlaşmaları ve anlayışları içerir ve bunların yerine geçer.